O nás

 

SAN-JV s.r.o. je stavebně strojírenská firma střední velikosti, která zajišťuje komplexní stavební výstavbu, dodávku a montáž technologií a výrobků z nerezového materiálu a výrobu, opracování a montáž ocelových konstrukcí.
Dle výpisu z obchodního rejstříku provozuje společnost tyto předměty podnikání:

 • vodoinstalatérství, topenářství,
 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
 • zámečnictví,
 • poradenství v oblasti obchodu, investic a průmyslu,
 • koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej,
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb,
 • kovoobráběčství,
 • ubytovací služby,
 • provozování cestovní agentury.

SAN-JV s.r.o. se řadí mezi prosperující české stavební firmy s trvalým růstem své tržní hodnoty.
Společnost SAN-JV s.r.o. podniká především v těchto oborech:

 • Občanské stavby - občanská výstavba, administrativní budovy, hotely, školy, nemocnice, sportovní objekty a nákupní centra.
 • Bytová výstavba - rodinné domy, bytové domy.
 • Průmyslová výstavba - průmyslové haly, sklady.
 • Ostatní inženýrské stavby - demolice a zemní práce a inženýrské sítě (kanalizace, vodovody, teplovody).
 • Výroba, dodávka a montáž technologií do velkokuchyní a gastroprovozů.
 • Atypické výrobky z nerezu pro zdravotnictví, potravinářský a chemický průmysl.
 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně opláštění hal.
 • Výroba atypických schodišť včetně zábradlí.
 • Výroba regálových a dopravních systémů.
 • Strojní výroba.

Členství společnosti v profesních asociacích
Jako právnická osoba je SAN-JV s.r.o. členem dále uvedených profesních asociací:

 • Hospodářská komora České republiky.
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Hlavní záměry strategie rozvoje SAN-JV s.r.o.
Hlavním cílem strategie rozvoje společnosti SAN-JV s.r.o. do budoucna je dále zintenzivnit efektivní využívání všech disponibilních zdrojů k dosažení úrovně prosperující evropské stavební firmy.
V konkurenčním prostředí na stavebním trhu používá firma SAN-JV s.r.o. především seriózní cenovou politiku a vstřícnost k požadavkům zákazníka založenou na plném garantování kvality a lhůt realizace stavebních děl.

Historie společnosti
Firma SAN-JV s.r.o. byla založena 26. 3. 1996 a hospodářskou činnost zahájila dne 1. 5. 1996. Za dobu svého působení se stala váženým partnerem a respektovaným konkurentem v oblasti průmyslové, bytové i občanské výstavby.
Od roku 1999 je SAN-JV s.r.o. držitelem certifikátu řízení jakosti a od roku 2002 uplatňuje certifikovaný systém jakosti podle evropské normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro provádění průmyslových, občanských a bytových staveb včetně jejich rekonstrukcí a pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků.
Od 27.9.2005 firma uplatňuje systém environmentálního managementu (EMS)v souladu s ČSN EN ISO 14001 s platností certifikátu do 30.9.2014.
Od 12.2.2009 firma uplatňuje system managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro provádění pozemních a inženýrských prací,výrobu a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků a obrábění kovů na CNC strojích odpovídající požadavkům ČSN OHSAS 18001:2008 s platností certifikátu do 12.2.2015.
Převážnou většinu obchodních aktivit uskutečňuje firma SAN-JV s.r.o. na území České republiky. Se svými vlastními výrobky se jí podařilo vstoupit na evropský trh, zejména do Rakouska, Španělska, SRN a v nedávné minulosti i do Ruska, Holandska, Belgie a Itálie.

Čerpání dotací ze strukturálních fondů EU
V rámci Operačního programu průmysl a podnikání bylo v průběhu roku 2006 v nové přístavbě výrobní haly v Lošticích vybudováno obráběcí centrum CNC I vybavené vodorovným fréz. a vyvrtávacím strojem WHN 130 a technologickým mostním jeřábem. Tento projekt byl spolufinancován prostřednictvím OPPP Rozvoj II - dotace z EU a státního rozpočtu ČR.Provoz strojní výroby byl zahájen dne 1.11.2006.V průběhu roku 2007 firma obdržela dotaci na tento projekt ve výši 5,96 mil.Kč. Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Podnikání a inovace byl v době od 1.7.2007 do 30.9.2008 realizován projekt "Rozšíření výrobních kapacit ve strojírenském středisku firmy SAN-JV s. r. o. Šumperk, závod Loštice". Žádost o platbu dotace byla podána ve výši 11,035 mil.Kč. Obráběcí centrum II v nově rekonstruované hale bylo vybaveno dalším vodorovným frézovacím a vyvrtávacím strojem WHN 130 se sondou, automatickou výměnou nástrojů a DESTOU k manipulaci s materiálem.

Strategie společnosti je zaměřená na:

 • kvalitní, zodpovědná a termíny respektující stavební výroba,
 • využití možnosti propojení stavebních projektů s technologiemi vyráběnými ve strojírenském středisku a tím vytvoření synergického efektu generálního dodavatele stavby i technologie,
 • rozvoj strojní výroby, výroba a montáž ocelových konstrukcí, strojírenské opracování výrobků vodorovným frézovacím a vyvrtávacím strojem VHN 130NC,
 • uplatnění marketingového přístupu k rozšiřování okruhu spokojených odběratelů a zákazníků zejména při realizaci developerských činností,
 • rozšiřování strojového parku pro zvýšení kapacity a technické úrovně technologických zařízení.
2002-2019 © sanjv všechna práva vyhrazena | Realizace Zdeněk Nováček, s.r.o.
SAN-JV s.r.o., Šumperk
Lidická 56
787 01 Šumperk
tel.: 583 213 523
tel.: 583 222 107
fax: 583 211 876
http: //www.san-jv.cz
E-mail: sumperk@san-jv.cz
SAN-JV s.r.o., Mohelnice
Nádražní 19
789 85 Mohelnice
tel./fax: 583 433 361
E-mail: mohelnice@san-jv.cz
Aktualizace: 23.5.2014 9:56 Copyright © 2007-2019 SAN-JV. Všechna práva vyhrazena. Webdesign | Zdeněk Nováček, s.r.o. | © 2019 | XHTML 1.0 | CSS